Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας

Πληροφοριακό Σύστημα

ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦOY ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ Μ.Κ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Κάνοντας κλικ στο παρακάτω πλήκτρο, θα λάβετε ένα αρχείο PDF με την κατάταξή σας στο Μισθολογικό Κλιμάκιο που ανήκετε.