Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας

Πληροφοριακό Σύστημα

ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦOY ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ Μ.Κ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2021-2022

Κάνοντας κλικ στο παρακάτω πλήκτρο, θα λάβετε ένα αρχείο PDF με την κατάταξή σας στο Μισθολογικό Κλιμάκιο που ανήκετε.