Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας

Πληροφοριακό Σύστημα

ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2020-2021

Κάνοντας κλικ στο παρακάτω πλήκτρο, θα λάβετε ένα αρχείο ZIP, το οποίο περιέχει τα εξής έγγραφα:

1) Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη
2) Βεβαίωση προϋπηρεσίας
3) Βεβαιώσεις Ενσήμων

Βάσει του νόμου 4250/2014, το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα ευκρινή αντίγραφα των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς.